magnify
Home Osnovna sredstva

Osnovna sredstva

Osnovne karakteristike:

 • Evidencija i unos podataka osnovnog sredstva
 • Unos amortizacijske grupe prema nomenklaturi osnovnih sredstva
 • Unos revalorizacijske grupe
 • Analitička konta osnovnih sredstva prema kontnom planu poduzeća.
 • Vrste i naziv dokumenata koje omogućavaju praćenje prometa tj. promjena na osnovnom sredstvu u tijeku godine kao što je aktiviranje ili stavljanje u upotrebu osnovnog sredstva, amortizacija – smanjenje vrijednosti OS-a , revalorizacija, povećanje vrijednosti – ulaganje u osnovno sredstvo, rashod OS-a i dr.
 • Obračun amortizacije s automatskim knjiženjem u karticu OS-a i revalorizacije osnovnog sredstva, mjesečni ili godišnji sa knjiženjem ili bez knjiženja u karticu prometa osnovog sredstva.
 • Kartica osnovnog sredstva sa svim promjenama
 • Pregled prometa u zadanom periodu.
 • Mogućnost brisanja zadnjeg obračuna
 • Popisna lista osnovnih sredstva po različitim kriterijima npr. Kontu, amotizacijskoj grupi, smještaju i dr.
 • Usporedna lista knjigovodstvenog i nađenog stanja
 • Rashodovanje i prodaja osnovnih sredstva.
 • Automatska temeljnica za knjiženjenje u glavnu knjigu.