magnify
Home Neprofitno knjigovodstvo

Neprofitno knjigovodstvo

Osnovne karakteristike:

 • Unos kontnog plana, vrste dokumenata s svim ostalim parametrima za knjiženje,
 • Salda konti kupaca i dobavljača,
 • Mjesta troška – alokacija troškova i prihoda po mjestima troška,
 • Automatsko kontiranje plaćenih stavaka URA i IRE u glavnu knjigu s generiranjem temeljnice za odabrano razdoblje,
 • Knjiženje temeljnice u glavnu knjigu,
 • Pojedinačno i/ili Automatsko zatvaranje stavaka – po veznoj oznaci, iznosu zatvaranja ili datumu stavke (kronološki),
 • Ručno zatvaranje i otvaranje stavaka nakon njihova knjiženja,
 • Mogućnost ispravka krivo proknjiženih stavaka (Storno dokumenta ili ručni ispravak podataka),
 • Preuzimanje i knjiženje izvoda u elektronskom formatu,
 • Mogućnost Obračuna kamata i drugog dohotka unutar aplikacije s automatskim knjiženjem u saldakonti kupaca – dobavljača i glavnu knjigu,
 • Formiranje plana prema odabranim razdobljima i postocima za praćenje realizacije,
 • Saldiranje poslovne godine i generiranje početnog stanja,
 • Mogućnost dobivanja izvještaja po mjestima troška.