magnify
Home Integralni IS lokalne samouprave

Integralni IS lokalne samouprave

Proračunsko računovodstveni sustav:

 • Glavna knjiga
 • Proračun sa rebalansima te njihovo planiranje i praćenje realizacije
 • Knjiga URA-IRA Evidencije ugovora, donacija, subvencija i naknada
 • Saldakonti kupaca – dobavljača
 • Obračun kamata
 • Osnovna sredstva
 • Obračun plaća i kadrovska evidencija

Komunalni informacijski sustav:

Informacijski podsustavi za praćenje prihoda jedinice lokalne uprave:

 • Komunalna naknada 5720
 • Praćenje naplate stanarine
 • Praćenje naplate zakupa poslovnih prostora
 • Praćenje naplate zakupa javnih površina
 • Praćenje naplate koncesija 5819
 • Prodaja stanova u vlasništvu grada 7757
 • Prodaja poslovnih prostora u vlasništvu grada 7757
 • Prodaja stanova sa stanarskim pravom 7820
 • Prodaja zemljišta 7722
 • Parking prostor 7889
 • Porezi grada

Uredski djelovodnik

 • Evidencija ulazno izlaznih dokumenata tj. općih i upravnih predmeta
 • Proslijeđivanje ulaznih dokumenata odgovornoj osobi/službi putem dostavne knjige
 • Razvođenje i arhiviranje dokumenata
 • Sustav izvještavanja
 • Mogućnost digitalnog pohranjivanja dokumenata te njihovog pretraživanja i pregledavanja

Menadžerski informacijski sustav

 • Trenutni pregled zaduženja i dugovanja po korisniku /pravna ili fizička osoba/
 • Pregled ovjerenih i neovjerenih faktura ovlaštene osobe /gradonačelnika i pročelnika/
 • Pregled plana po poziciji i različitim nivoima klasifikacije te njegova realizacija u određenom vremenskom razdoblju /realtime-tekuća/
 • Pregled i pretraživanje općih i upravnih predmeta
 • Ostale on line informacije dostupne na intranetu sa fleksibilnom mogućnošću dogradnje sustava.