magnify
Home Financijsko knjigovodstvo

Financijsko knjigovodstvo

je napredna programska aplikacija koja Vam omogućuje praćenje poslovnih događaja u svim fazama. Svaki podatak koji se knjiži u analitičko knigovodstvo automatski se prenosi u financijsko knjigovodstvo (glavnu knjigu). FINKO je u potpunosti integriran i kompatibilan sa stndardnim Microsoft alatima kao što su Word, Excel i dr. tj podaci se mogu exportirati iz programa u prethodno navedene formate. Izvješća se mogu tiskati na printer ili konvertirati u standardni PDF format koji možete distribuirati.

Osnovne karakteristike:

 • Unos kontnog plana, vrste dokumenata, te samostalno definiranje konta koja ulaze u Obračun PDV-a, s svim ostalim parametrima za knjiženje,
 • Salda konti kupaca i dobavljača,
 • Mjesta troška – alokacija troškova i prihoda po mjestima troška,
 • Automatsko kontiranje stavaka URA i IRE u glavnu knjigu s generiranjem temeljnice za odabrano razdoblje,
 • Knjiženje temeljnice u glavnu knjigu,
 • Mogućnost pojedinačnog i/ili Automatskog zatvaranja stavaka – po veznoj oznaci, iznosu do zatvaranja ili datumu stavke (kronološki),
 • Ručno zatvaranje i otvaranje stavaka nakon njihova knjiženja,
 • Mogućnost ispravka krivo proknjiženih stavaka (Storno dokumenta ili sam ispravak podataka),
 • Preuzimanje i knjiženje izvoda u elektronskom formatu,
 • Automatski obračun PDV-a za odabrano razdoblje s formiranjem PDV Obrasca,
 • Saldiranje poslovne godine i generiranje početnog stanja,
 • Mogućnost dobivanja izvještaja po mjestima troška.